Așa cum s-a anunțat deja, încă din 2020, ajutorul de deces a fost majorat începând cu anul 2021, noile sume fiind calculate astfel încât ajutorul să nu fie mai mic decât un salariu mediu brut.

Cu cât s-a modificat ajutorul de deces în 2021?

Pentru 2021 s-au făcut următoarele modificări în ceea ce privește ajutorul de deces:
– Pensionarii și asigurații primest un ajutor de 5429 lei, vechiul ajutor fiind majorat în acest caz cu 266 lei comparativ cu anul anterior;
– Un membru din familia pensionarului sau asiguratului primește ca ajutor pentru înmormântare suma de 2715 lei, majorarea fiind de 133 de lei comparativ cu anul anterior.
Unde trebuie depuse actele pentru a obține ajutorul de deces?
Ajutorul de deces va fi achitat in 3 zile lucrătoare din momentul depunerii solicitării la casa teritoriala de pensii, atunci când a decedat un pensionar, un asigurat sau un membru din familia acestora. Pentru cazul în care decedatul este șomer sau este un membru al familiei unui șomer, actele vor fi depuse la instituția care se ocupă de gestionarea bugetului asigurărilor de șomaj.
Care sunt actele necesare pentru ajutorul de deces?
Persoanele care trebuie să obțină ajutorul de deces, trebuie să depună următoarele acte:
– O cerere tip pentru solicitarea ajutorului;
– Certificatul de deces în copie și în original;
– Actul de identitate aferent solicitantului atât în original, cât și în copie;
– Actele care dovedesc starea civila a solicitantului, care trebuie sa fie relevante pentru gradul de rudenie, sau un act care să ateste calitatea solicitantului de curator, tutore sau mandatar, în copie și în original;
– Toate dovezile care atestă că solicitantul este cel care a suportat toate cheltuielile aferente decesului în copie și în original;
– Un act medical care a fost emis și avizat de medicul specialist de la asigurări sociale, care menționează afecțiunea care a determinat incapacitatea demuncă și data la care aceasta a apărut, pentru copiii care nu au putut muncii și au vârsta mai mare de 18 ani, în original;
– Originalul adeverinței care certifică faptul că în momentul decesului, solicitantul cu vârsta cuprinsa între 18 și 26 de ani, era înscris la o formă de învățământ;
– Adeverința din partea angajatorului din care rezultă că decedatul era asigurat în momentul decesului (pot fi solicitate inclusiv extrase din REVISAL);
– Solicitantul poate dovedi că decedatul nu este asigurat sau pensionar cu ajutorul unei declarații pe propria răspundere;
Instituția care plătește aceste drepturi de asigurări sociale va trece pe spatele certificatului de deces în original, specificația achitat, va pune data și va semna și ștampila acest document, astfel încât să nu se producă erori. Ajutorul de deces poate fi oferit atât rudelor decedatului, cât și altor persoane care pot face dovada că au suportat integral costurile legate de înmormântare, în cazul în care solicitanții de drept nu depun cereri în acest sens, cu mențiunea că acest ajutor va fi plătit unei singure persoane, indiferent de numărul de rude pe care le are decedatul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *